เชียงรายเป็นจังหวัดที่ตั้งของ “พระตำหนักดอยตุง” ที่ประทับของสมเด็จย่า (สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี) ผู้ที่ชาวไทยภูเขาถวายพระสมัญญานามแด่พระองค์ว่า “แม่ฟ้าหลวง” 

เนื่องจากพระองค์ได้ประกอบพระราชกรณียกิจ โดยเสด็จเข้าเยี่ยมเยียนและพระราชทานความช่วยเหลือด้านสาธารณสุข, เสื้อผ้า และอาหาร แก่ราษฎรที่อยู่ห่างไกลความเจริญ ผ่านเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง ออนเซนน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ทริปนี้เลยขอตามรอยสมเด็จย่า เที่ยวชมดอยตุงด้วยค่ะ


การเดินทาง จากตัวเมืองเชียงรายใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 1 (เชียงราย – แม่สาย) ระยะทางประมาณ 45 กิโลเมตร ถึงบริเวณ กม. 870-871 มีป้ายบอกทางแยกซ้ายไปพระตำหนักดอยตุง ขับตรงอีกราว 17 กิโลเมตรก็ถึงค่ะ

เนื่องจากมีหลายโซน จึงทำสรุปมาให้ตามตารางนี้ค่ะ

การเข้าชม

เวลาเปิดเข้าชม

ค่าธรรมเนียม

พระตำหนักดอยตุง

7.00 – 17.30 น.

90 บาท

สวนแม่ฟ้าหลวง

7.00 – 18.00 น.

90 บาท

หอแห่งแรงบันดาลใจ

8.00 – 17.00 น.

90 บาท

สวนรุกขชาติแม่ฟ้าหลวง (สวนกุหลาบพันปี)

6.30 – 18.00 น.

90 บาท

* บัตรรวมเข้าชม 4 โซน ราคา 220 บาท

พระตำหนักดอยตุง ตั้งอยู่ในเขตอำเภอแม่ฟ้าหลวง ห่างจากตัวเมืองเชียงรายประมาณ 60 กิโลเมตร เคยเป็นที่ประทับแปรพระราชฐานเพื่อทรงงานของสมเด็จย่า ก่อตั้งขึ้นตามกระแสรับสั่งว่า “หลังพระชนมายุ 90 พรรษา จะไม่เสด็จไปประทับที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์อีก” ที่สร้างขึ้นด้วยพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ อีกทั้งรับสั่งจะปลูกป่าบนดอยสูง จึงกำเนิดเป็นโครงการพัฒนาดอยตุงขึ้น

พระตำหนักสร้างอยู่บนยอดดอย โดยใช้สถาปัตยกรรมผสมผสานระหว่างศิลปะล้านนากับบ้านพื้นเมืองของสวิตเซอร์แลนด์ มีการแกะสลักไม้ตามกาแล เชิงชายและขอบหน้าต่างเป็นลวดลาย ตัวอาคารมี 2 ชั้นและชั้นลอย

ที่ประทับชั้นบนแยกเป็น 4 ส่วน (ที่ประทับของสมเด็จย่า, ห้องเตรียมพระกระยาหาร, ห้องท่านผู้หญิงทัศนาวลัยฯ, ที่ประทับของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์) มีทางเชื่อมต่อกันเป็นอาคารหลังเดียว เสมอลานกว้างยอดเนินเขา ส่วนชั้นล่าง ซึ่งสร้างให้เกาะไปตามไหล่เขา ทรงโปรดเกล้าฯ ให้เป็นที่อยู่ของข้าราชบริพาร บริเวณรอบพระตำหนักมีสวนดอกไม้นานาพันธุ์ หลากสี เรียกว่า “สวนแม่ฟ้าหลวง”

ออนเซนรับ Head phone ใส่หู เดินชมแต่ละห้องและฟังบรรยายจนครบ ที่ประทับใจคือกำแพงไม้แกะสลัก ก-ฮ ที่เป็นผนังไม้ขนาดใหญ่ ติดบันไดด้านใน และเพดานแกะสลักกลุ่มดาวต่างๆ ที่บริเวณโถงใหญ่กลางพระตำหนัก

ภายในพระตำหนักดอยตุงนั้นไม่อนุญาตให้ถ่ายภาพ ถ้าอ่าน “ออนเซนเข็นกระเป๋า” แล้วนึกภาพไม่ออกว่าเป็นอย่างไร ก็ต้องจองตั๋วเครื่องบินไปชื่นชมความงามของพระตำหนักด้วยตัวเองนะคะ

พอออกจากพระตำหนักก็ไปชมดอกไม้ที่ “สวนแม่ฟ้าหลวง” เป็นสวนดอกไม้เมืองหนาวในหุบเขา สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2535 ซึ่งมีการดูแลหมุนเวียนดอกไม้ให้สวยงามตลอดปี

จุดเด่นอยู่ที่ประติมากรรมเด็กยืนต่อตัวกลางสวน ซึ่งได้รับพระราชทานชื่อว่า “ความต่อเนื่อง” อันตรงกับพระราชดำริของสมเด็จย่าที่ว่า “ทำงานอะไรก็ตามจะสำเร็จได้ต้องมีความต่อเนื่อง”

นอกจากสวนดอกไม้แล้ว ยังมีสวนหิน สวนน้ำ สวนปาล์ม และสวนไม้ประดับ รวมเนื้อที่สวนแม่ฟ้าหลวงทั้งหมดเป็น 25 ไร่ ออนเซนชอบชิงช้าชาวเขามากที่สุดเลยค่ะ นั่งเล่นอยู่นาน

แล้วก็มาชมนิทรรศการ “หอแห่งแรงบันดาลใจ” ที่รวบรวมแนวพระราชดำริและพระราชจริยวัตร หลักการทรงงานที่เรียบง่ายของทั้ง 5 พระองค์ในราชสกุลมหิดล เพื่อให้ได้รู้และเกิดแรงบันดาลใจ ยึดมั่นในความดี คิดดี ประพฤติปฏิบัติดี และน้อมนำมาปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ทั้งส่วนตนและส่วนรวม

หอแห่งนี้ได้รับการออกแบบโดย “ร้อยเอกจิทัศ ศรสงคราม” พระนัดดาในสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

ออนเซนชอบห้องที่แสดงเนื้อหาเกี่ยวกับการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ซึ่งจัดแสดงให้ชมผ่าน “Shadow Animation” บนจอยักษ์ ถ้าสนใจโครงการพระราชดำริโครงการไหน ก็ยกมือให้เงาขึ้นที่หน้าจอ จะมีมนุษย์จิ๋วออกมาอธิบายความเป็นมาของโครงการพระราชดำรินั้น

นิทรรศการจบด้วยประโยคสั้นๆ ว่า “สิ่งยิ่งใหญ่เริ่มจากจุดเล็กๆ ระลอกน้ำกระเพื่อมจากน้ำเพียงหนึ่งหยด ระลอกน้ำที่แผ่กว้างไม่มีที่สิ้นสุดนั้น เริ่มจากจุดเล็กๆ คือ ตัวเราเอง…”

ระหว่างการเดินชมนิทรรศการใน “หอแห่งแรงบันดาลใจ” นั้น ออนเซนและครอบครัวรู้สึกอาลัยและคิดถึง “พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช” และราชสกุลมหิดลของพระองค์ท่านขึ้นมาอย่างจับใจ การที่ได้เห็นพระราชกรณียกิจต่างๆ ก็ยิ่งทำให้รู้ว่า กว่าประเทศไทยจะพัฒนามาได้จนถึงทุกวันนี้ ก็เพราะการทรงงานอย่างหนักของทุกพระองค์ ซึ่งออนเซนและครอบครัวก็จะน้อมนำคำสอนของท่านที่ได้จากหอแห่งแรงบันดาลใจนี้มาปฏิบัติใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อให้เป็น “จุดเล็กๆ” จุดหนึ่งของประเทศไทยเช่นกัน

หลังจากเที่ยวครบ 3 โซนก็เหนื่อยมากเลยค่ะ ถ้ามีโอกาสมาเชียงรายอีกครั้ง ออนเซนจะขอไปเยือนสวนรุกขชาติแม่ฟ้าหลวง พร้อมสักการะพระธาตุดอยตุง ตอนนี้ขอกลับไปแช่น้ำอุ่นพักขาก่อนค่ะ

สอบถามข้อมูลได้เพิ่มเติมที่ โทร. 053-767 015-7, 053-767 001 หรือ www.doitung.org

“ออนเซนเข็นกระเป๋า”

ad.pressacard.700.90