โครงการ “ออมเพื่อให้ตามรอยพ่อ” เชิญชวนประชาชนร่วมออมเงินเพื่อสมทบทุนสร้างอาคารนวมินทรบพิตร 84 พรรษา และรับกระปุกที่ระลึกในรูปแบบจำลองอุปกรณ์และของทรงงานในหลวงรัชกาลที่ 9 ได้ทั้ง 3 แบบที่สยามพารากอน

เชิญชวนประชาชนที่สนใจร่วมเป็นผู้ส่งต่อที่ยิ่งใหญ่ ร่วมออมเงินเพื่อสมทบทุนสร้างอาคารนวมินทรบพิตร 84พรรษา อาคารศูนย์การแพทย์ของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลหลังสุดท้าย ที่ได้รับพระราชทานนามจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช บรมนาถบพิตร และรับกระปุกที่ระลึกในรูปแบบจำลองอุปกรณ์และของทรงงาน 3 แบบในหลวงรัชกาลที่ 9 คือ วิทยุสื่อสาร, กล้องถ่ายรูป และ พระราชพาหนะทรงงาน

สำหรับประชาชนที่สนใจเข้าร่วมโครงการ “ออมเพื่อให้ตามรอยพ่อ” สามารถนำกระปุกออมสินที่มีเงินออมเต็มกระปุกขนาดใดก็ได้ เพื่อสมทบทุนสร้างอาคารนวมินทรบพิตร 84 พรรษา และรับกระปุกที่ระลึกในรูปแบบจำลองอุปกรณ์และของทรงงานในหลวงรัชกาลที่ 9

แบบแรกกระปุกออมสินวิทยุสื่อสาร ในวันเสาร์ที่ 19 สิงหาคม 2560 และแบบที่ 2 กระปุกออมสินกล้องถ่ายรูปในวันเสาร์ที่ 26 สิงหาคม 2560 และแบบที่ 3 กระปุกออมสินพระราชพาหนะทรงงานในเสาร์ที่ 23 กันยายน 2560 ณ บริเวณคริสตัล คอร์ท ชั้นเอ็ม ศูนย์การค้าสยามพารากอน ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป (มีจำนวนจำกัด) สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02-610-8000

ad.pressacard.700.90