เดอะมอลล์ กรุ๊ป จัดโครงการ “ดอกดาวเรือง เหลืองอร่าม ทั่วแผ่นดิน” ด้วยการนำดอกดาวเรืองและดอกไม้สีเหลืองมาประดับตกแต่งบริเวณหน้าอาคารเดอะมอลล์ ทุกสาขา, ดิ เอ็มโพเรียม, ดิ เอ็มควอเทียร์ และสยามพารากอน

โดยเฉพาะที่ ดิ เอ็มโพเรียม และดิ เอ็มควอเทียร์ นักท่องเที่ยวจำนวนมากให้ความสนใจกับสัญลักษณ์แห่งความจงรักภักดีที่ประชาชนชาวไทยจัดถวายอาลัยพระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นศูนย์รวมดวงใจเป็นครั้งสุดท้าย

ad.pressacard.700.90