ผศ. ดร. ศศิธร จ่างภากร (แถวนั่งที่ 2 คนที่ 7 จากซ้าย) ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา ส่งมอบดอกดารารัตน์ จำนวน 10,000 ดอก แด่ พระมหาสนั่น สนฺตจิตฺโต ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง วัดเสมียนนารี

โดยดอกดารารัตน์นี้ คณาจารย์ นักเรียน ผู้ปกครอง เจ้าหน้าที่ บุคลากร ได้ร่วมกันจัดทำขึ้นในกิจกรรม “ดารารัตน์แทนใจ สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ” สำหรับนำไปใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยมี ผศ.อำนาจ รุจิราวรรณ (แถวหลังคนที่ 6 จากซ้าย), หทัยรัตน์ วงศ์ประยูร (แถวนั่งที่ 2 คนที่ 6 จากซ้าย), พันทิพา พวงสุวรรณ (แถวนั่งที่ 2 คนที่ 8 จากซ้าย) ร่วมส่งมอบด้วย ณ วัดเสมียนนารี เมื่อวันก่อน

ad.pressacard.700.90